Spelend Leren

Wanneer je kinderen van jongs af aan leert hoe alles in de natuur met elkaar in verbinding staat, zullen ze zich meer verbonden voelen met de natuur. 

Ze begrijpen hoe belangrijk de natuur is en zullen het willen beschermen. 

Kindertuin Bussum

Bij de Kindertuinen in Bussum zijn we in 2020, met ondersteuning van Samen Sneller Duurzaam van start gegaan om de permacultuur principes stap voor stap toe te passen. Zo hebben we op 1 van de 14 tuinen vaste bakken gemaakt. Hier laten we de bodem zo veel mogelijk met rust.

Ook zijn we bezig om op een ongebruikt stuk een leertuin (met meerjarige eetbare gewassen) te creëren. 

Onderwijs mogelijkheden 

Scholen & BSO's hebben de mogelijkheid om subsidie aan te vragen om te vergroenen.

Denk hierbij aan groene schoolpleinen, lespakketten of een schoolmoestuin.

Heb je hier interesse in voor jouw school? Neem dan contact met me op. 

Children in Permaculture

Het CiP programma biedt een holistische en innovatieve kijk op het verbinden van leraren en kinderen met de natuur met outdoor lesprogramma's.

Ik vertel je met veel plezier meer over deze leermethode en help jouw school er graag bij.